19 czerwca 2022

Czym jest coaching?

Czy spotkałeś się już ze słowem coach, coaching? I dlaczego nie używamy polskiej nazwy, tylko kolejne angielskie słówko wprowadziliśmy do języka polskiego?

 

Oczywiście były podejmowane próby przełożenia tego słowa na język polski ale zakończyły się fiaskiem. Wydaje się, że obiektywne i dobrze oddające znaczenie, tłumaczenie słowa coach jest niewykonalne.

Coaching nie jest terapią, treningiem ani konsultacją. Powtarzając za International Coach Federation "Coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego. Stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu. ICF definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału".

 

Czym jest coaching?

Coaching pomaga zdefiniować cel oraz skonfrontować go z systemem wartości i przekonań. Dzięki coachingowi można zobaczyć nową perspektywę i zasoby, o których wcześniej się nie wiedziało. W coachingu to osoba jest ważna i to ona sama stawia sobie cel oraz obiera drogę do jego osiągnięcia. Analizuje swój potencjał, zasoby i mocne strony, które mogą wesprzeć ją w dążeniu do ich realizacji. Coaching pomaga w poszukiwaniu rozwiązań. Klient ponosi odpowiedzialność. Rolą coacha jest przede wszystkim słuchanie, odzwierciedlanie i zadawanie eksplorujących, otwierających pytań. Coach nie radzi, nie ocenia. W coachingu mamy relację partnerską. Coach wierzy w klienta, jego potencjał i kompetencje, które pozwolą mu znaleźć rozwiązania. Coaching więc jest wydobywaniem z człowieka tego, co w nim najlepsze. 

 

Czym nie jest coaching?

 

Coaching nigdy nie był i nie będzie hasłami motywacyjnymi, które mają być naszymi drogowskazami i będą nam pokazywały jak żyć. Coach nigdy nie wytyczy Ci drogi nie podyktuje jakie postępowanie jest dla Ciebie słuszne i właściwe. Nie będzie terapią, szkoleniami czy doradztwem. 

Wykreowana przez: Kobieca energia w biznesie